fbpx

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ AGGELINA.GR

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

1.1.Καλώς ορίσατε στον δικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού καταστήματος Aggelina.gr (στο παρόν «Ε-shop»). Το παρόν e-shop, ανήκει στον Παπίκα Κωνσταντίνο και είναι συνέχεια του φυσικού καταστήματος παιδικών παπουτσιών  με τον διακριτικό τίτλο “Aggelina” ιδιοκτησίας της, που ιδρύθηκε το 2016 με έδρα τη Σέρρες (οδός Λ. Παπαπαύλου 1, ΤΚ 62100) με αριθμό ΓΕΜΗ _____ και ΑΦΜ 120126463 (στο εξής Εταιρεία), τηλ. επικοινωνίας το 2321775544 και email: aggelinashoes@yahoo.com. Η Εταιρεία μας πουλά αγαθά από απόσταση μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος Aggelina.gr, σεβόμενη τις διατάξεις του N. 2251/1994, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία. Η εταιρία μας συνεργάζεται με επώνυμους οίκους παιδικού παπουτσιού αναζητώντας το καλύτερο για τους μικρούς μας φίλους.

1.2. Υπεύθυνος του καταστήματος είναι ο Παπίκας Κωνσταντίνος.

1.3. Η πρόσβαση και η χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε εγγεγραμμένο ή μη εγγεγραμμένο χρήστη εξαρτάται από την αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop. Κάθε χρήστης του eshop μας πριν εισέλθει και περιηγηθεί στον παρόντα ιστότοπο (ενδεικτικά: εγγραφή χρήστη, ηλεκτρονική παραγγελία, περιήγηση “browsing”, αναζήτηση προϊόντων κλπ), δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται πλήρως και συνολικά τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop (στο εξής «όροι») καθώς και κάθε άλλο όρο και πολιτική που πληροί τις προϋποθέσεις του ισχύοντος νόμου και ενδέχεται να βρίσκεται εντός του παρόντος ιστοτόπου, πέραν του παρόντος κειμένου, όπως για παράδειγμα τους τρόπου πληρωμής, επιστροφής, αποστολής προϊόντων.

1.4. Η αποδοχή των όρων τεκμαίρεται κατά αμάχητο τεκμήριο απο τη στιγμή που οι όροι αυτοί έχουν ενσωματωθεί εντός του e-shop σε περίοπτη θέση και υποδεικνύεται από εμάς η πρόσβαση και η ανάγνωση αυτών αλλά και διευκολύνεται με διάφορα μέσα. Οι όροι του παρόντος e-shop, οι οποίοι τυγχάνουν προδιατυπωμένοι (γενικοί όροι των συναλλαγών), δεσμεύουν άμεσα τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, δηλαδή, αποδείχθηκε η ύπαρξή τους από το e-shop μας και παρασχέθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή να τους διαβάσει, να τους κατανοήσει και να τους μελετήσει και να λάβει ουσιαστική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).

1.5. Η εγγραφή του χρήστη στο eshop αποτελεί αυτόματη, ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης και λειτουργίας του καταστήματός μας, η, δε, συναλλαγή με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.aggelina.gr συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών στο σύνολο τους. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις συναλλαγών που ακολουθούν καθώς και τους όλους τους λοιπούς ως άνω όρους προτού προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, είτε αγορά, είτε πρόσβαση, είτε συναλλαγή ή και οποιαδήποτε άλλη χρήση του παρόντος ιστοτόπου και όπως συμμορφώνεστε με αυτούς στο σύνολο τους.

1.6. Η Εταιρεία μας, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί κατά ελεύθερη βούληση της, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους ισχύοντες όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος e-shop. Σας ενημερώνουμε με το παρόν ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα ιστοχώρο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση των παλιών ή κατάργηση των ήδη υπάρχοντων όρων, με την επιφύλαξη των ήδη διεκπεραιωμένων ή υπο διεκπεραιώση, από την Εταιρεία μας, παραγγελιών.

1.7. Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν την υποχρέωση να ελέγχουν ανα τακτά χρονικά διαστήματα, επισκεπτόμενοι το παρόν e-shop, αν έχουν υπεισέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους. Αποκλειστικά και μόνο η ανάρτηση όρων στον παρόντα ιστοχώρο και σε κάθε άλλο σημείο αυτού, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους. Ενδεχόμενη ακυρότητα κάποιων εκ των όρων χρήσης του παρόντος ιστοχώρου, δεν επιφέρει ακυρότητα στο σύνολο των υπολοίπων.

1.8. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής διαφωνίας σας, με το περιεχόμενο των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, σας καλούμε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, πρόσβαση, συναλλαγή και εν γένει χρήση του παρόντος ιστοτόπου. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, να αναστέλλει, να διακόπτει τη λειτουργία του παρόντος e-shop ή/και των σε αυτόν παρεχομένων υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα για λόγους συντήρησης, ανανέωσης της ιστοσελίδας ή ενημέρωσης της κ.α., χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση, με την επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων έχουν οι χρήστες και τρίτα μέρη από το νόμο ή από σύμβαση τους με την Εταιρεία μας

1.9. Οι συμβαλλόμενοι με το eshop μας, ήτοι οι καταναλωτές, οφείλουν να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ορίζουν την ικανότητα των ατόμων για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών τις οποίες συνάπτουν (αρθρ. 127 επ. Α.Κ.). Ειδικότερα, για την έγκυρη σύμβαση καταναλωτών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.aggelina.gr απαιτείται η 100% δικαιοπρακτική ικανότητα των προσώπων που συμβάλλονται με εμάς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εν δυνάμει καταναλωτές των προϊόντων μας συμβάλλονται με εμάς, εφόσον έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και δεν βρίσκονται σε στερητική δικαστική συμπαράσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η συναλλαγή θεωρείται άκυρη, ως μη γενόμενη. Εφόσον η συναλλαγή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, οι παροχές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί (αποστολή προΪόντων-πληρωμή) αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού.

1.10. Οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν το παρόν e-shop αποδεχόμενοι τους όρους που το διέπουν, υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης να δίνουν σε εμάς ακριβή, πλήρη και αληθή στοιχεία για την πραγματοποίηση της συναλλαγής με το κατάστημα μας. Η συναλλαγή σας με την εταιρεία μας, θεωρείται ότι έχει λάβει χώρα αποκλειστικά και μόνο τη στιγμή που θα λάβετε σχετικό e-mail «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από εμάς και ολοκληρώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης του ποσού της παραγγελίας και της, ακόλουθης παραδόσεως των προϊόντων στον καταναλωτή. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρο προσωπικό e-mail κατά την παραγγελία προϊόντων.

1.11. Η καταπάτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, των όρων του παρόντος, από τον χρήστη-καταναλωτή συνεπάγεται κυρώσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την ανόρθωση κάθε ζημίας της εταιρίας μας από πλευράς του χρήστη. Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των όρων του παρόντος, μπορεί να απαγορεύσει στον κάθε χρήστη-καταναλωτή την πρόσβαση στον δικτυακό τόποaggelina.gr και σε όλες του τις υπηρεσίες μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό του, το ιστορικό των παρεγγελιών του και όλα τα λοιπά στοιχεία, χωρίς καμία απολύτως προειδοποίηση. Η μη άσκηση από την Εταιρία των απορρεουσών εκ του νόμου δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται την παραίτησή της από τα δικαιώματα αυτά.

1.12. Εάν υπάρχει κάποιο μέρος της ιστοσελίδας μας ή των όρων αυτών, που εσείς, σαν επισκέπτης, δεν καταλαβαίνετε, ή αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προϊόντα μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email aggelinashoes@yahoo.com

  1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

2.1 Εκτός της ευθύνης και των υποχρεώσεων των χρηστών-καταναλωτών από το παρόν eshop, που περιγράφονται ως ανωτέρω στις υποχρεώσεις πληρωμής, κλπ, οι χρήστες – καταναλωτές έχουν επιπλέον τις παρακάτω υποχρεώσεις:

Οι χρήστες-καταναλωτές υποχρεούνται να μην χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική αλληλογραφία του ιστοχώρου αυτού, τα έντυπα παραγγελίας προϊόντων και φόρμες εγγραφής χρηστών, ή οποιονδήποτε άλλο μέσο του παρόντος δικτυακού τόπου ή λογαριασμούς του eshop aggelina.gr στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), όπως facebook κλπ για την ανάρτηση, δημοσιοποίηση πληροφοριών και δεδομένων και λοιπού περιεχομένου, που ενδέχεται να είναι παράνομο, δυσφημιστικό ή/και ψευδές, απειλητικό, απατηλό, εκβιαστικό, υβριστικό, πορνογραφικό και ρατσιστικό.

2.2. Απευθυνθείτε στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Λ. Παπαπαύλου 1, ΤΚ 62100, τηλ. επικοινωνίας το 2321-775544 σε περίπτωση διόρθωσης – επισκευής των προϊόντων, καθώς και για ό,τι άλλο αφορά τα προϊόντα που αγοράζετε απο εμάς.

  1. ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

3.1. Η Εταιρεία μας δηλώνει ότι δεν ευθύνεται ούτε η ίδια ούτε και οι υπεύθυνοι ή οι υπάλληλοι αυτής, για οποιαδήποτε ζημία του άλλου συμβαλλόμενοι ή τρίτου προκληθεί από παράνομη ενέργεια του ετέρου συμβαλλόμενου της, εφόσον πληρούνται οι δικές της υποχρεώσεις.

3.2. Η Εταιρεία δεν ελέγχει την εγκυρότητα, αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των παρεχόμενων πληροφοριών, προσωπικών και μη πληροφοριών στον ιστόχώρο του eshop μας από τους χρήστες-καταναλωτές. Η Εταιρία δεν τροποποιεί, ούτε διορθώνει ούτε παρεμβαίνει σε δεδομένα και πληροφορίες που ο χρήστης παρέχει με οποιονδήποτε τρόπο στην Εταιρεία, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση – συγκατάθεση του χρήστη. Στη σύμβαση πώλησης με την Εταιρεία μας, η χρήση από τον χρήστη της πληρωμής της παραγγελίας που γίνεται μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας και την παροχή από αυτόν στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον πραγματικό κάτοχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ποιος έχει χρησιμοποιήσει την κάρτα αυτή ή αν ο πραγματικός δικαιούχος το γνώριζε ή όχι. Επομένως, τεκμαίρεται σαφώς η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου, και νόμιμα προβαίνουμε σε χρέωση της πιστωτικής του κάρτας. Η παράνομη ή η χρήση της πιστωτικής κάρτας χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου αυτής, δεν απαλλάσσει τον πραγματικό δικαιούχο της συναλλαγής, από τις υποχρεώσεις που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε από τυχόν αξιώσεις της Εταιρείας μας για αποζημίωση από την αντισυναλλακτική και παράνομη ενέργεια του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

3.3. Η είσοδος στο eshop aggelina.gr, με τη συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων του χρήστη και τη πληκτρολόγηση των προσωπικών κωδικών του, που κάποιο μέλος όρισε κατά την εγγραφή του, συνιστά απόδειξη για την ταυτότητα του εισερχομένου προσώπου, υπό την έννοια ότι η χρήση των κωδικών θεωρείται ότι έγινε από το άτομο στο οποίο πραγματικά αντιστοιχούν οι κωδικοί αυτοί. Τα εγγεγραμμένα μέλη του eshop μας www.aggelina.gr είναι αυτά που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ασφάλεια και το απόρρητο των κωδικών τους και την οποιαδήποτε ζημία προκαλέσει στην Εταιρεία, σε αυτούς και οποιονδήποτε τρίτο, η τυχόν μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από τρίτους ή η αποκάλυψη τους σε τρίτους.

3.4. Για όλους τους παραπάνω λόγους οι χρήστες μας οφείλουν να τηρούν απόρρητους και να μην δημοσιοποιούν σε τρίτους τους προσωπικούς τους κωδικούς για την πρόσβαση στο eshop μας και να πραγματοποιούν logout από τον λογαριασμό τους, μετά την ολοκλήρωση των συναλλαγών ή επισκέψεων τους, κυρίως όταν έχουν εισέλθει από υπολογιστή τρίτου ατόμου ή ο προσωπικός υπολογιστής τους είναι προσβάσιμος σε τρίτα άτομα. Παρακαλούμε τα μέλη μας, να μας κρατούν ενήμερους σε κάθε περίπτωση απώλειας, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, υποκλοπής ή/και παράνομης χρήσης των κωδικών τους από μη εξουσιοδοτημένο από αυτούς τρίτο άτομο, ώστε προβούμε στην ανάκτηση/αλλαγή των κωδικών τους και στην προστασία αυτών και των προσωπικών δεδομένων τους.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται σε αποζημίωση του χρήστη, εφόσον αυτός παραβιάζει τους όρους χρήσης και λειτουργίας του παρόντος eshop, προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων και μη πληροφοριών και δεδομένων του, αναπτύσσει παράνομη δραστηριότητα εντός του παρόντος ιστοχώρο, καταπατά τους κανόνες ορθής χρήσης των χρηστών, και δεν εκπληρώνει τις νόμιμες ή/και συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Ο χρήστης ρητώς αποδέχεται και αναγνωρίζει την απαλλαγή, της Εταιρείας σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ότι φέρει καθ ολοκληρίαν την ευθύνη των πράξεων του και τις παρεπόμενες υποχρεώσεις προς αποζημίωση των ζημιωθέντων.

3.5. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων ούτε και για ενδεχόμενη προσωρινή ή επ αόριστον αδυναμία παροχής υπηρεσιών της και για καθυστερήσεις στην επιβεβαίωση-αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται ενδεικτικά σε λόγους ανωτέρας βίας, λόγω καιρικών φαινομένων, ή πυρκαγιάς, ή λόγω απεργιών προμηθευτών, δυσλειτουργιών των συνεργαζομένων εταιρειών ταχυμεταφορών, δυσλειτουργιών του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα), παράνομης συμπεριφοράς τρίτων και για λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας. Η Εταιρεία μας υποχρεούται να παραδώσει στους πελάτης της, τα παραγγελθέντα προϊόντα χωρίς πραγματικά ελαττώματα.

3.6. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των προϊόντων που παραδίδει, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε εσφαλμένη φύλαξη των προϊόντων από την Εταιρεία μας και εφόσον έλαβε όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει η Εταιρεία μας. Η ευθύνη της Εταιρείας στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας.

3.8. Η Εταιρεία μας, δεν, φέρει καμία ευθύνη για ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του χρήστη των υπηρεσιών μας και τα δεδομένα του χρήστη καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του χρήστη ή τρίτου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω, εφόσον εκπληρώνει όλες τις νόμιμες της υποχρεώσεις και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και αποτροπής βλαβών. Η Εταιρεία μας ελέγχει επισταμένως τις πληροφορίες που παρέχει στους καταναλωτές της κατά τις επιταγές του νόμου. Σε περίπτωση που οι επισκέπτες μας αντιληφθούν οποιαδήποτε εσφαλμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), τους συμβουλεύουμε, προτού προβούν σε παραγγελία, να επικοινωνούν με εμάς στο τηλ 2321775544 ή στο email: aggelinashoes@yahoo.com για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και αν είναι επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες, τιμή) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της Εταιρείας μας, πρόκειται δηλαδή για περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης.

3.9. Απαγορεύεται ρητά στους καταναλωτές αλλά και απλούς χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο, στη λειτουργία, στη μορφή, στις υπηρεσίες, στις βάσεις δεδομένων και σε κάθε στοιχείο που αποτελεί το παρόν e-shop, με τη χρήση οποιουδήποτε κακόβουλου ή μη λογισμικού, ηλεκτρονικό ή μη μέσο, αποστολή μολυσμένων αρχείων ικανών να μολύνουν, να καταστρέψουν, να βλάψουν, να αναστείλουν και γενικά να παρεμποδίσουν την ομαλή λειτουργία του παρόντος eshop και την χρήση ή πρόσβαση από τους επισκέπτες τους ιστοτόπου αυτού. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ζητήσει όχι μόνο την ανόρθωση της κάθε ζημιάς αλλά και αποζημίωση για όλες τις παράνομες ενέργειες, όπως οι ανωτέρω ενδεικτικά περιγραφόμενες καθώς και την ποινική δίωξη του πραγματικού υπευθύνου.

3.10. Η Εταιρεία μας δεν ευθύνεται για ζημία του χρήστη ή του συναλλασσόμενου ή και κάθε τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων-εμπορευμάτων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών , σε τρίτο πρόσωπο διαφορετικό από το πραγματικό, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στο σπίτι ή τον χώρο του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο χρήστης ως τόπο παράδοσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται να την φέρει αποκλειστικά ο χρήστης.

Μετάθεση του κινδύνου: Στις συμβάσεις στις οποίες αποστέλλουμε τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή φθοράς των προϊόντων μετατίθεται σε αυτόν, όταν η εταιρία έχει ήδη παραδώσει στον ταχυμεταφορέα την παραγγελία του χρήστη, και ο ταχυμεταφορέας έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα προϊόντα με την πάσα επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή-χρήστη απέναντι στον ταχυμεταφορέα.

3.11.Για κάθε διαφορά που ανακύπτει από συναλλαγές του eshop www.aggelina.gr, με καταναλωτές, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Για την επίλυση διαφορών από συμβάσεις παροχής προς τους καταναλωτές προϊόντων της Εταιρείας μας αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια των Σερρών.

3.12. Για κάθε διαφορά που προκύπτει με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, σε συμβάσεις από απόσταση, παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης της διαφοράς. Η παραπάνω δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς παρέχεται σε καταναλωτές που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τόσο για εγχώριες όσο και για διασυνοριακές συναλλαγές. Η διαδικασία ενεργοποιείται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Την ηλεκτρονική επίλυση της διαφοράς αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει (εντός 90 ημερών) η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (http://www.synigoroskatanaloti.gr/), η οποία έχει πιστοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αναγνωρισμένος φορέας εξωδικαστικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών. Συνιστούμε στους χρήστες/καταναλωτές πριν απευθυνθούν στην ανωτέρω υπηρεσία να επικοινωνήσουν με εμάς στο τηλ. 2321775544 ή στο email: aggelinashoes@yahoo.com για να τους καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

4.1. Πνευματική ιδιοκτησία που περιλαμβάνεται στο eshop aggelina.gr, με οποιαδήποτε μορφές ιδίως φωτογραφίας, κειμένου, λογοτύπου, εικόνων, σχεδίων, γραφικών παραστάσεων και λογισμικών καθώς και βάσεων δεδομένων, διαφημιστικών σποτ και σλόγκαν, τα οποία εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο του νόμου 2121/1993 αποτελούν αποκλειστική Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας, με την επιφύλαξη όλων των Πνευματικών Δικαιωμάτων τρίτων φορέων αντίστοιχων δικαιωμάτων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις και τη νομοθεσία του Ελληνικού Δικαίου. Η Εταιρεία μας aggelina.gr διατηρεί στο σύνολο της την Πνευματική Ιδιοκτησία του παρόντος eshop καθώς και όλων των επιμέρους ιστοσελίδων του από τις οποίες αυτό απαρτίζεται, τα οποία προστατεύονται κατά απόλυτο τρόπο αλλά και αυτοτελώς ως πρωτότυπα έργα εικαστικού σχεδιασμού και τεχνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου καθώς και ως συλλογές έργων (νόμος 2121/1993).

Οι ιστοσελίδες του παρόντος eshop προστατεύονται και ως βάσεις δεδομένων, εφόσον φέρουν όλα τα χαρακτηριστικά βάσης δεδομένων.

4.2. Τα διακριτικά γνωρίσματα (από τη χρηση τους ή την καθιέρωσή τους στην αγορά) καθώς και όλο το περιεχόμενο του eshop aggelina.gr, προστατεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί αθεμίτου ανταγωνισμού. Το όνομα χώρου (domain name) aggelina.gr έχει καταχωρηθεί νόμιμα στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και χορηγηθεί στην Εταιρεία μας, η οποία και έχει μεταξύ άλλων το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία μας απαγορεύει σε οποιονδήποτε τρίτο την καταχώρηση όμοιου ή παρόμοιου ονόματος χώρου με το ήδη εκχωρηθέν με βάση την απόφαση εκχωρήσεως domain name και του Nόμου.

4.3. Η νόμιμη περιήγηση στο eshop της εταιρίας μας αλλά και στις επιμέρους σελίδες του και η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει, με σεβασμό και πλήρη τήρηση των όρων χρήσης και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του καθώς επίσης και της ισχύουσας νομοθεσίας, δεν προσβάλει την Πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας ούτε στα εξωτερικά στοιχεία του ιστοτόπου ούτε και στο περιεχόμενό του.

  1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5.1. Η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των καταναλωτών αποτελεί προτεραιότητά της εταιρίας μας. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων, διέπεται στο σύνολο της από τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ελληνικού αλλά και του κοινοτικού δικαίου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), τις οποίες απόλυτα σεβόμαστε και τηρούμε πλήρως. Οποιαδήποτε νομοθετική μεταβολή στο μέλλον, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. Προκειμένου να διαθέσουμε σε εσάς τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και προϊόντα και να διευκολύνουμε τις αγορές σας, συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία μόνο με τη ρητή συγκατάθεσή σας και αφού προηγουμένως ενημερωθείτε πλήρως για τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού 679/2016 GDPR και του ερμηνευτικού αυτού ελληνικού Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Εταιρεία μας έχει ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα των καταναλωτών/χρηστών του ιστοτόπου μας γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα εντός των πλαισίων του νόμου.

5.2. Οι καταναλωτές και οι χρήστες των υπηρεσιών του eshop μας κατά την περιήγησή τους, ενδέχεται να τους ζητηθεί να δώσουν εκουσίως πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα τους προκειμένου να εγγραφούν ως χρήστες στις υπηρεσίες μας, να πραγματοποιήσουν παραγγελίες προϊόντων, να λαμβάνουν ενημερώσεις, και μαθαίνουν πρώτοι τα νέα μας προϊόντα.

Τα προσωπικά στοιχεία συλλέγονται από εμάς μόνον κατά την εγγραφή σας στις υπηρεσίες μας ως μέλη και περιορίζονται στο ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και τύπο παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο). Παράλληλα, ζητάμε κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας). Δεδομένα παραστατικού: Στην περίπτωση που εκδώσουμε τιμολόγιο χρειαζόμαστε το όνομα της εταιρείας, Α.Φ.Μ. και διεύθυνση της έδρας της. Με τους παρόντες όρους έχουμε το δικαίωμα κατά το προσυμβατικό στάδιο να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, χωρίς την οποία (επεξεργασία) δεν μπορούμε να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, ενώ μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα δικαιώματα σας. Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς προειδοποίηση. Σας προτρέπουμε, όπως ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής συμμετοχή σας στις υπηρεσίες μας συνεπάγεται την αποδοχή σας ως προς όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

5.3. Στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα περιλαμβάνεται κάθε πληροφορία που μπορεί να ταυτοποιήσει άτομο, πραγματικά ή δυνητικά.  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (απλά και ευαίσθητα), σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα. Τα απλά προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα μη ευαίσθητα. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών– χρηστών, είναι κάθε πράξη η οποία εκτός των άλλων συνίσταται σε συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, διαγραφή, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης. Η Εταιρεία μας λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων των χρηστών από οποιαδήποτε τυχαία ή με πρόθεση καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, δημοσίευση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

5.4. Η Εταιρεία ενεργώντας με βάση την αρχή της νομιμότητας, της αντικειμενικότητας, της ακρίβειας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού, της ελαχιστοποίησης και του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων των χρηστών, τα οποία αποκτά με νόμιμο τρόπο και διατηρεί σε αρχείο, σεβόμενη τις προϋποθέσεις του νόμου. Η Εταιρεία μας προβαίνει σε νόμιμη επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών τα οποία συλλέγει κατά για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο, κατόπιν ενημέρωσης του χρήστη και τα οποία, υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία στο πλαίσιο των σκοπών αυτών.

5.5. Η επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών δικαιολογείται μεταξύ άλλων για την εκτέλεση των παραγγελιών των χρηστών, για την αιτηθείσα ενημέρωση των χρηστών μέσω newsletter και την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη παροχή σε αυτούς των προσφερόμενων υπηρεσιών της Εταιρείας. Η εταιρία μας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβιβάζοντας τα αποκλειστικά και μόνο στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Η επεξεργασία περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο, συλλέγοντας όχι περισσότερα δεδομένα από όσα κάθε φορά απαιτούνται με βάση τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Η Εταιρεία μας αρχειοθετεί τις συναλλαγές που γίνονται με τους καταναλωτές – χρήστες του παρόντος ιστοτόπου, με σκοπό την ομαλή διεκπεραίωση των παραγγελιών. Δυνατότητα πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτές υπάρχει μέσα από τον λογαριασμό τους ή εφόσον ζητηθεί από αυτούς.

5.6. Μοναδικές, περιπτώσει σύμφωνα με το νόμο (αρ. 6 παρ. 1 Κανονισμού 679/2016 ΕΕ) στις οποίες ενδέχεται να προβoούμε σε επεξεργασία των δεδομένων των χρηστών χωρίς τη συγκατάθεσή τους είναι οι κάτωθι:

α) όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης (πχ πώληση) ή για όλες τις αναγκαίες ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν από εμάς πριν από τη σύναψη σύμβασης (προσφορά προϊόντων-πληροφορίες)

β) Η επεξεργασία είναι αναγκαία για την συμμόρφωση μας με έννομη υποχρέωση

γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύει το συμφέρον ή τα δικαιώματα τα δικά σας που επιβάλλουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως εάν το υποκείμενο των δεδομένων είναι παιδί.

5.7. Περαιτέρω, η επεξεργασία δεδομένων από την Εταιρεία μας επιτρέπεται και όταν: ο χρήστης κατόπιν αναλυτικής ενημέρωσης για τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων ή τις κατηγορίες αποδεκτών, έχει δώσει τη συγκατάθεσή του.

5.8. Τα τεχνικά μέσα και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας μας είναι σχεδιασμένα κατά τέτοιο τρόπο ώστε να η εταιρία μας να κρατά τα λιγότερα δυνατά προσωπικά σας δεδομένα και μόνο για τους ενδεδειγμένους σκοπούς. Στην επιτρεπόμενη αποθήκευση και επεξεργασία ανήκουν ενδεικτικά η ενημέρωση του επισκέπτη-χρήστη, η ολοκλήρωση της παραγγελίας του, η παροχή των ζητηθεισών υπηρεσιών και κάθε αναγκαία ενέργεια στα πλαίσια της σύμβασης με την Εταιρεία μας.

Η εταιρία μας σε καμία περίπτωση δε συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

5.9. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας ενημερώνονται για τη συλλογή, την έκταση, το σκοπό και τον όγκο των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται κατά το στάδιο που αυτά συλλέγονται. Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και σύμφωνα με τον Νόμο, μεταξύ άλλων το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους, το δικαίωμα εναντίωσης-αντίρρησης (αρθρ.12-15 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Ειδικά ο χρήστης και φορέας των δικαιωμάτων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εμάς τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν καθώς και το δικαίωμα για διαγραφή των δεδομένων αυτών (αρθρ.16-17 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Οι χρήστες έχουν επίσης το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων τους και της διαβίβασης αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από την Εταιρία μας (αρθρ.18-20 του Κανονισμού 679/2016 ΕΕ). Για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: aggelinashoes@yahoo.com.

5.10. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκεύονται από την εταιρεία μας κατά τη διάρκεια της συναλλαγής, αλλά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Πειραιώς που έχει αναλάβει τη δρομολόγηση των καρτών.

5.11. H Εταιρία μας τηρεί το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), που είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

5.12. Οι επισκέπτες-χρήστες του eshop aggelina.gr κατά την δήλωση των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους με το κατάστημα μας, της εγγραφής ως μέλο και σε κάθε άλλη περίπτωση, ενημερώνονται και αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων μέσω της πολιτικής απορρήτου μας που ενσωματώνεται στην παρούσα πολιτική, για τις ανάγκες της ομαλής διεκπεραίωσης της συναλλαγής και της πρόσφορης παροχής των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Η εθελοντική καταχώριση από τους επισκέπτες-χρήστες του ηλεκτρονικού μας καταστήματος των προσωπικών τους δεδομένων, παρέχει το δικαίωμα στην σε εμάς να προβούμε σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών προκειμένου να εκτελέσουμε προσηκόντως τις παραγγελίες και να προσφέρουμε αποτελεσματικά και ταχύτατα τις ζητηθείσες από τους χρήστες μας υπηρεσίες.

  1. «COOKIES»

Cookies είναι σαν μικρά αρχεία κειμένου, τα οποία αποστέλλονται και αποθηκεύονται με τη βοήθεια του φυλλομετρητή (browser) στις διάφορες συσκευές σας (πχ. υπολογιστή, tablet, κινητό τηλέφωνο κ.α.) σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Κάποια Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, ενώ άλλα χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουν την εμπειρία χρήστη και να διευκολύνουν την περιήγηση στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε επισκεπτόμενοι την πολιτική cookies της επιχείρησης μας.

  1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

7.1. Στον ηλεκτρονικό μας καταστήμα ενδέχεται να ενσωματώνονται διαφημίσεις σε διάφορες μορφές, όπως ενδεικτικά διαφημιστικά εικονίδια, σύνδεσμοι υπερκειμένου σε κείμενο (text links) και πλαίσια (frames). Ειδικότερα εμείς δεν προχωρούμε σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σεβόμενοι τους ισχύοντες νόμους της χώρας, ενεργώντας πάντοτε με επαγγελματισμό, ακολουθώντας τους κώδικες ορθής χρήσης και συναλλαγών που δεσμεύουν την εμπορική δραστηριότητά μας με σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση των καταναλωτών μας μέσα από τις υπηρεσίες μας. Παρέχουμε στον χρήστη όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, πλήρη και άρτια ενημέρωση για τα δικαιώματά του ως καταναλωτή και συνολική πληροφόρηση για τους γενικούς και ειδικούς όρους συναλλαγών, το δικαίωμα της υπαναχώρησης, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

7.2. Οι επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος aggelina.gr αποδέχονται να λαμβάνουν μηνύματα χωρίς κόστος με διαφημιστικό περιεχόμενο και μηνύματα προσφορών, διαγωνισμών και εκπτώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος, κατόπιν εγγραφής τους στο Newsletter της επιχείρησης μας ή κατόπιν συναλλαγής τους με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, παρέχεται, δε, η δυνατότητα να εναντιώνονται, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, εφόσον το επιθυμούν.

7.3. Oι όροι που διέπουν την αποστολή newsletter της Εταιρίας μας είναι οι ακόλουθοι:

α) To aggelina.gr στέλνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα newsletter στους πελάτες του εφόσον αυτοί έχουν εγγραφεί στις υπηρεσίες του και έχουν χορηγήσει οικειοθελώς τα προσωπικά τους δεδομένα και τη συναίνεση τους για την επεξεργασία αυτών και δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση
β) Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε τους χρήστες να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί

γ) Παρακαλούμε τους χρήστες να προσθέτουν τη διεύθυνση αποστολής του aggelina.gr aggelinashoes@yahoo.com στα safe list

δ) Σε περίπτωση που οι χρήστες/πελάτες μας επιθυμούν να μην λαμβάνουν πλέον ενημερωτικά newletter ή επιθυμούν να διαγραφούν συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων του aggelina.gr , μπορούν να μας ενημερώσουν χρησιμοποιώντας απο το Unsubscribe του Newsletter.

ε) Το aggelina.gr χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletter. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας

στ) Η ενημέρωση από το aggelina.gr , γίνεται μόνο αν οι χρήστες μας το επιλέξουν και για όσο χρόνο επιθυμούν. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχουν προβεί σε κάποια παραγγελία στο aggelina.gr, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (email) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας τους. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας . Τα e-mail αυτά καλούμε τους χρήστες μας να τα διατηρούν καθ’ όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας. Είναι υποχρέωση των χρηστών, σε περίπτωση που δεν λαμβάνουν τα σχετικά e-mail, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνουν την Εταιρίας μας χωρίς καθυστέρηση.

8. ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο όπως διαμορφώθηκε βάσει της Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στην Εφημερίδα Της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας (22/03/2017, Αρ.Φύλλου 969), δημοσιεύεται από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.aggelina.gr και μπορείτε να τον διαβάσετε εξ’ ολοκλήρου κάνοντας κλίκ εδώ

9.ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

9.1 Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του e-commerce (ηλεκτρονικού εμπορίου). Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή /μέλος στο aggelina.gr είναι εμπιστευτικές και το aggelina.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

9.2. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:
Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών με τους χρήστες μας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών τους. Το aggelina.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Στην περίπτωση που το aggelina.gr χρησιμοποιεί τρίτους, πχ υπαλλήλους, προστηθέντες, για την υποστήριξη των συστημάτων του, φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου.
Για την ασφάλεια των χρηστών/πελατών μας, θα πρέπει και οι ίδιοι να χειρίζονται όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

9.3. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.aggelina.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Όλες οι τιμές στο www.aggelina.gr περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%

10.1. Οι παρόντες όροι αφορούν προσωπικά τον χρήστη της ιστοσελίδας αυτής. Δεν θα δικαιούστε να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

10.2. Οι παρόντες όροι αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς και αντικαθιστούν όλους και οποιουσδήποτε προηγούμενους όρους, προϋποθέσεις, συμφωνίες και ρυθμίσεις όσον αφορά τη χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της www.aggelina.gr

10.3. Θα ενεργούμε άμεσα σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποιος Χρήστης παραβιάζει τους παρόντες όρους. Σε περίπτωση που γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι γίνονται παράνομες δραστηριότητες οποιασδήποτε μορφής, ή γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι έχουν παραβιαστεί έργα που ανήκουν σε εσάς, ή τα δικαιώματα σας, παρακαλούμε γράψτε μας στη διεύθυνση info@aggelina.gr, και σημειώστε την επιστολή σας ως υπόψη του «Νομικού Συμβούλου» μας.

10.4. Οποιαδήποτε παράληψη, από την Εταιρία μας, να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλει η Εταιρία μας οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

10.5. Ανεξάρτητα από τη χώρα από την οποία αποκτάτε πρόσβαση σε ή χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες της www.aggelina.gr, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, οι παρόντες όροι και η χρήση, από μέρους σας, των Υπηρεσιών της ιστοσελίδα μας θα πρέπει να ρυθμίζονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και θα θεωρείται ότι έχετε υποβληθεί στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Σερρών, Ελλάδα, για την επίλυση τυχόν διαφορών που μπορεί να προκύψουν δυνάμει του παρόντος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη www.aggelina.gr ή έχετε οποιεσδήποτε εισηγήσεις σχετικά με το πώς μπορούν να βελτιωθούν οι υπηρεσίες της Εταιρίας μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο email: aggelinashoes@yahoo.com .
Εναλλακτικά, μπορείτε να μας γράψετε στη διεύθυνση: Λ. Παπαπαύλου 1, Σέρρες, ΤΚ 62100 , σημειώνοντας την επιστολή υπόψη του «Νομικού Συμβούλου» μας.

Navigation
Close

Το Καλάθι Μου

Close

Wishlist

Είδατε Πρόσφατα!

Close

Πρώτη φορά εδώ;

Ένας κωδικός πρόσβασης θα σταλεί στη διεύθυνση email σας.

Έχετε ήδη λογαριασμό;

Close

Κατηγορίες

Newsletter

Newsletter

Κάνε εγγραφή στο newsletter για να λαμβάνεις πληροφορίες για νέες συλλογές και προσφορές.


    Call Now Button